02.-

04.

 November   2017 20.30 Schlachthaus Theater Bern Titus - Metzgete in Anusblietschwil

05.

November   2017   19.00   Schlachthaus Theater  Bern   Titus - Metzgete in Anusblietschwil

08./09.

Juni   2018   TBA   Theater am Gleis Winterthur   Titus - Metzgete in Anusblietschwil